Honing van bij ons

Deze enquête werd afgesloten op maandag 24 oktober 20212. Bedankt aan alle imkers die hebben meegewerkt aan de verspreiding van de enquête, en vooral ook aan alle honingconsumenten die de enquête hebben ingevuld. Van de 201 deelnemers hebben er 187 aangegeven in aanmerking te willen komen voor één van de vijf geschenkpakketten met streekproducten. De gelukkige winnaars worden momenteel gecontacteerd. Via deze website houden we u op de hoogte van de belangrijkste resultaten van de studie.

Over ons 

Dit is een studie van Universiteit Gent voor het Vlaams Bijenteeltprogramma. Met de vragenlijst willen we onderzoeken wat het imago is van honing, de Vlaamse bijenteeltsector en de Vlaamse imker.  

Ons onderzoeksteam staat onder leiding van Prof. Wim Verbeke en onderzoekers Hélène Van der Stricht en Fien Minnens. U kan voor al uw vragen terecht bij Fien via  fien.minnens@ugent.be.  

In samenwerking met